Scrieri

`Eu nu conving pe nimeni copy

Books:

 • Pagini din trecutul diplomaţiei работа в спб (with Virgil Cândea, Dinu C. Giurescu), Ed. https://fr.medadvice.net/keto-body-tone/ найти работу в тюмени Politică, работа Bucharest, 1966;
 • Programarea pătratică (with M. Dragomirescu), Ed. Ştiinţifică, Bucharest, 1968;
 • Sfinxul. Însemnări de călătorie, Ed. Pentru Literatură, Bucharest, 1969;
 • Cronica anului 2000, two editions, Ed. Politică, B jobitel.com ucharest, 1969;
 • Kronika roku, 2000, Alfa, Bratislava, 1972;
 • A 2000 Ev Kronikaja, Kozgazdasagi es Joji Konyokiado, Budapest, 1972;
 • Kronika roku 2000, Zsiasta i Niezda, Warszava, 1973;
 • Chronikfur das Jahr 2000, Kriterion Verlag, Bukarest, 1973;
 • Cronica del ano 2000, Juares Ed. Buenos Aires, 1975;
 • Diplomaţia, First edition, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucharest, 1970;
 • Romanian Diplomacy. A Historical Survey, Meridiane, Bucharest, 1970;
 • La diplomatie roumaine, Meridiane, Bucarest, 1970;
 • Rumânskaia Diplomația, Meridiane, Bucharest, 1970;
 • Matematica organizării, (with C. Zidaroiu), Ed. Tehnică, Bucharest, 1971;
 • Mathematics of Organization, Abacus Press, Tunbridge Wells, Kent, 1974;
 • Teoria şi practica negocierilor, Ed. Politică, Bucharest, 1972;
 • Modele matematice ale sistemului educaţional, (with C. Zidaroiu), Ed. Didactică şi Pedagogică, 1972;
 • Programare neliniară, (with M. Dragomirescu), Ed. Ştiinţifică, Bucharest, 1972;
 • Aurul cenuşiu. Eseuri rostite, vol I, Dacia, Cluj, 1971;
 • Oro Grigio, Nagard, Milan, 1977;
 • Teoria grafurilor cu aplicaţii în ştiinţele sociale, Univ. Bucureşti, 1972, Part 1- 2;
 • Aurul cenuşiu. Eseuri rostite, Vol. II, Dacia, Cluj, 1972;
 • Pietre vii, Eminescu, 1973;
 • Aurul cenuşiu, vol III, Dacia, 1973;
 • Diplomaţia. Şcoli şi instituţii, Second edition, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucharest, 1975;
 • Idei în mers, vol I, Albatros, Bucharest, 1975;
 • Eszmekfaggatâsa, Albatros, Bucharest;
 • Fire şi noduri, Eminescu, Bucharest, 1975;
 • Hrana, problemă vitală a omenirii, Institutul de ştiinţe politice, Bucharest, 1976;
 • Triade (cu Silviu Guiaşu), Ed. Ştiinţifică, Bucharest, 1977;
 • Zidul şi iedera, First edition, Cartea Românească, Bucharest, 1977, 2nd edition, Cartea Românească, 1978, 3rd edition, Ed. Tehnică, 2006;
 • Carta ONU, document al erei noastre (with A. Bolintineanu), https://jobitel.com Ed. Politică, Bucharest, 1979;
 • No limits to learning. Bringing the human gap, Report to the Club of Rome (with J. Botkin and Mahdi Elmandjra), Pergamon Press, Oxford, 1979;
 • Imparare il futureo, Mondadoni, Roma, 1979;
 • Aprender, horizonte sans limites, Santilliana, Madrid, 1979;
 • Das menschlichte Dilemma. Zukunft und lernen, Molden, Wien, 1979;
 • Zukunfts chance Lernen, Wilhelm Goldman Verlag, 1979;
 • Opptimisen uudet haasteet, Weilint G66s, Helsinki, 1979;
 • On nefuit pas d’apprendre, Pergamon Press, Paris, 1980;
 • Orizontul fără limite al învăţării, Ed. Politică, Bucharest, 1981;
 • Translation into Japanese, Tokio, 1981;
 • Translation into Arabic, Cairo, 1981;
 • Uczye sie-bez granic, Pantswowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1982;
 • Incertitudine şi decizie (with C. Zidaroiu), Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucharest, 1980;
 • Coalition and Connection in Games (with S. Guiaşu), Pergamon Press, Oxford, 1980;
 • Idei în mers, vol. II., Albatros, Bucharest, 1981;
 • A Gondolkodas uj utjai, Kriterion Konyvkiado, Bucharest, 1981;
 • Bazele propoziţionale artificiale. Logici propoziţionale, (with Mihaela Maliţa), Ed. Tehnică, Bucharest, 1987;
 • Zece mii de culturi, o singură civilizaţie. Spre geomodernitatea secolului XXI, Nemira, Bucharest, 2001;
 • Innovative Negotiations, Papers of the Conflict Prevention Studies Center, Black Sea University Foundation, Bucharest, 2002;
 • The double Helix of Learning and Work (with Orio Giarini). A report to the Club of Rome, UNESCO/CEPES, Bucharest, 2003;
 • Dubla spirală a învăţării şi a muncii, Comunicare, Bucharest, 2005;
 • https://xjobs.org

 • Jocuri pe scena lumii. Conflicte, negocieri, diplomaţie, C.H. Beck, Bucharest, 2007;
 • Tablouri din Războiul rece. Memoriile unui diplomat roman, CH. Beck, Bucharest, 2007;
 • Între Război şi Pace, CH. Beck, Bucharest, 2007;
 • Mintea cea socotitoare, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009;
 • Minţi senine, minţi învolburate, Editura Scripta, Bucureşti, 2009;
 • Cuminţenia pământului. Strategii de supravieţuire în istoria poporului român, Editura Corint, Bucureşti, 2010;
 • Cold War Diplomacy: A romanian diplomat’s memoirs, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.

Contributions to other works:

Coordination, contributions, or forewords and introductions:

 • Goro Hani. Istoria poporului japonez, Ed. Politică, Bucharest, 1964. (Introduction, pp. 5-18);
 • Bertrand Russel. Autobiografie, Ed. Politică, Bucharest, 1969. (Foreword, pp. 3-11);
 • Vasile Netea. Nicolae Titulescu, (Vorwort). Meridiane, Bucharest, 1969;
 • Diplomaţi iluştri, Vol. I, Ed. Politică, Bucharest, 1969. (Introduction to a gallery of portraits);
 • Progress of Cybernetics, Ed. Rose Gordon and Breach, London, 1970 (with C. Zidăroiu – Hardware, software, fireware, pp. 1013-1019; On random decision process with complete connections, in vol. 3, pp. 1249-1255);
 • Un univers într-o carte, Vol. II (Ed. Carol Roman), Ed. Politică, Bucharest, 1971. (on the Youth Ideal Crisis);
 • Vasile Netea. Take Ionescu, Ed. Meridiane, Bucharest, 1997. (Foreword);
 • Mihailo Mesarovici, Eduard Pestei. Omenirea la răspântie. Clubul Romei, Ed. Politică, Bucharest, 1975. (Introduction, pp. I – XXIX);
 • Mahabharata. Legenda lui Nala şi a frumoasei Damayanti, Albatros, 1975, (Foreword);
 • Cezar Bârzea, Reforme de învăţământ contemporane, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucharest, 1976. (Introductory analysis);
 • Constantin Tsatsos, Aforisme şi cugetări. Univers, Bucharest, 1977 (on C. Tsatsos’s Aphorisms, pp. 5-12);
 • Suveranitatea şi progresul, ed. N. Ecobescu, Ed. Politică, Bucharest, 1977, (on Peoples’ Culture and Life, pp. 276-296);
 • Sisteme în ştiinţele sociale. Ed. Academiei Române, Bucharest, 1977, (editor; foreword on New mathematical concepts for social sciences, pp. 17-27);
 • Suicide ou survie? Les défis de l’an 2000, UNESCO, 1977 (Le présent, prospecteur de l’avenir);
 • Mathematical Approaches to International Relations, Eds. Mario Brunge, Johan Galtung, M. Maliţa, Vol I and II, Romanian Academy of Social and Political Sciences, Bucharest, 1977, (New Methods for an old Field, pp 9-22, and A Romanian Prince’s Negotiations after the Siege of Vienna, pp. 165-180);
 • Quel monde laissons nous à nos enfants?, UNESCO, 1978. (Le trésor caché et la capacité d’apprendre);
 • Ethics for Science Policy, Nobel Symposium, Stockholm, 1978. Pergamon Press, Oxford, 1979. (Transdisciplinary Communication: A priority in Scientific Information);
 • Mathematic Approaches to International Organizations, Eds. H. Alker, J. Galtung and M. Maliţa, Romanian Academy of Social and Political Sciences, Bucharest, 1979. (Present Methods and Prospects in the Quantitative and Structural Study of the International Organizations,казино игровые автоматы бесплатно pp. 5-30);
 • Eugen Năstăşel and Oana Ursu, Argument sau despre cuvântul bine gândit, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucharest, 1980. (Foreword);
 • Le concept d’organisation internationale, UNESCO, Paris, 1980. (Les methods quantitatives d’étude, pp. 111-130);
 • L’historien et les relations internationales. Recueil d’études en hommage a Jacques Freymond, Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, Genève 1981. (Les grandes négociations et les petits pays, pp. 503-513);
 • Enciclopedia statelor lumii, Ed Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucharest, 1975. (Scientific éd., foreword), in later editions II – IX(2003) – foreword;
 • Mecanisme de reglementare paşnică a diferendelor dintre state, Ed. Politică, Bucharest, 1982 (on Diplomatic negotiations, pp. 50-82, and editor);
 • Media Educations, UNESCU, Paris, 1984. (Learning, understanding and communication media, pp. 113-127);
 • The UN and Maintenance of International Peace and Security, Martinus Nijhoff Publ, Dordrecht, 1987. (The Improvement of Effectives of UN Peacekeeping Operation);
 • Athanase Joja în cultura românească, Dacia, Cluj-Napoca, 1989, pp. 257-267, (on Diplomat Athanase Joja);
 • New Information Technologies in Higher Education, Eds. C. Calude, D. Chiţoran, M. Maliţa) CEPES/UNESCO, Bucharest 1989 (with C. Calude; Impact of NIT’s on Higher Education, pp. 9-43);
 • State, Society and the UN System, Eds. K Krause, Andy Knight. UN University Press, 1995. (Romania at the United Nations 1956-1993, pp. 132-167);
 • România 2020, Romanian Academy and UNDP, Bucharest, 1998, (Introduction pp. 7-30, Chap. 7. Conclusions, pp. 209-308 and ed. with C. Georgescu);
 • Scriitori români peregrini, Universal Dalsi, Bucharest, 2000. (on A meeting with Erasmus, Iasnaia Poliana, pp. 307-324);
 • Horia C. Matei, Silviu Neguţ, Ion Nicolae, Caterina Radu. Enciclopedia Europei, Meronia, Bucharest, 2001. (Foreword);
 • International Relations. Updating Studies and Training, Black Sea University, in cooperation with HRK (Germany), USIP (USA) and CEPES UNESCO, Bucharest, 2001. (Introductory Remarks; A Tentative Modular Curriculum – with Cristian Chiscop);
 • Horia. Matei, Silviu Neguţ, Caterina Radu, Ioana Vintila-Rădulescu, Enciclopedia Africii, Meronia, 2002. (Foreword);
 • Horia Matei, Silviu Neguţ, Ion Nicolae, Caterina Radu, Ioana Vintilă-Rădulescu, Enciclopedia Americilor, Meronia, Bucharest, 2003. (Foreword);
 • Pluralism şi autoritarism în perioada tranziţiei, Goethe Institut, Bukarest, 2004, Meta, Bucharest, 2004. (Pluralismul culturilor – Unicitatea civilizaţiei);
 • Evocări, Romanian Academy. Ed. Acad. Radu Voinea, vol. II, Alma, Craiova, 2006. (Academy members in the ’50, pp. 207-232);
 • Corneliu Mănescu, diplomat, Lumina Lex, Bucharest, 2006. (C. Mănescu: brief portrait of a historic character, pp. 24-33);
 • Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030, Document approved by Governmental Decision no. 1460 from 12 November 2008, Bucharest 2008;
 • Reprofesionalizarea României. Report of the Institute for Innovation and Development Projects, Bucharest, 2008;
 • Şansa României – oamenii. Reprofesionalizarea României II. Report of the Institute for Innovation and Development Projects, Bucharest, 2009;
 • România post-criză. Reprofesionalizarea României III. Report of the Institute for Innovation and Development Projects, Bucharest, 2010.

Selection of studies and essays:

 • Asupra ecuaţiilor de mişcare ale corpurilor elastice cu isotropie transversă, Academy Papers, vol. II, no. 11-12, 1952;
 • Manuscrisele tezei de doctorat ale lui Spiru Haret, Studii şi cercetări de bibliologie. Romanian Academy, 1, 1955;
 • Modele matematice pentru negocieri, (with R. Theodorescu), University of Bucharest Annals, XIII, no. 2, 1964;
 • Art et Science. Dialogue maieutique, Revue Roumaine XXI, 1, 1967;
 • A Century of political and diplomatic Action for the Abolition of the Consular Jurisdiction in Romania, Revue d’Histoire, tome VI, 1967;
 • The Independence of Romania and the Exercise of Jus Legationes, Revue Roumaine d’Histoire, tome VII, no. 3, 1968;
 • L’homme et la machine, Revue Roumaine, XXII, 2, 1968;
 • Gândire şi hazard, Viaţa Românească, XXII, no 5, May 1969;
 • Accelerarea creşterii, imperative pentru ţările în curs de dezvoltare, (with Nicolae Costache). Revista de Studii Economice, XXII, Dec. 1969;
 • La politique étrangère de la Roumanie, La Roumanie économique et culturelle, Droz-Geneve, Paris, 1969;
 • Romania in International Organizations, Revue Roumaine d’Études Internationales, 1 (5), 1969;
 • Progrese şi tendinţe în cercetarea operaţională, Studii şi cercetări de calcul economic şi cibernetică economică, no. 2/1969;
 • Decision Making Problems in Non-Zero Games with Three Partners Involving Surprise (with S. Guiaşu), International Seminar, Geneva, 1970;
 • Limitele directoare ale cercetărilor prospective, University of Bucharest, Laboratorul de cercetări prospective, Bucharest, 1970;
 • La pédagogie prospective. Bulletin de la Commission Nationale de a Roumanie pour l’UNESCO, 12/no. 4, 1970;
 • A 2000 év Krônikaja, Korunk, XXIX, no. 2, Feb. 1970;
 • Agriculture in the year 2000. Sociologia Ruralis, XI, no 3, 1971;
 • A model of Michael the Brave’s Decisions in 1595, Mathematics in the Archeological and Historical Sciences, Edinburgh University Press, 1971;
 • Extension of the Concept of Measure in the Contemporary Science (with S. Guiaşu), IPSA Congress, 1971;
 • Rénovation de la pédagogie dans l’esprit de la science moderne, Padeira, 1.111, 1971;
 • Arta sau ştiinţa conducerii?, Forum 2/1971, Bucharest, pp. 7-15;
 • Munca productivă, factor primordial al educaţiei. Revista de pedagogie, no. 5/1971, Bucharest;
 • Cliomatematica. Viitorul social 1 (1972), no. 2;
 • Learning Theories and Future Research, World Future Research Conference, Bucharest, 1972;
 • The University of the Future. Viitorul social. Special issue for the 3rd World Future Research Conference, Bucharest, Sept. 3-10, 1972;
 • Korszerii nemzetkòzi târgyalâsok. Korunk, XXXII, 1973, January;
 • Modele globale, Viaţa Românească, XXVII, December 1974, no. 12, Bucharest;
 • New Approaches in Scientific Thinking, The Social Future Journal of Sociology and Politology, Special issue for 8th World Congress of Sociology, Toronto, Canada, August 19-24, 1974;
 • Spiru Haret, A Romanian Forerunner of Mathematical Modeling in the Social Sciences, The Revolution in Science and Technology and Social Development, Romanian Academy, 1974;
 • Cantemir and Leibnitz, Dacoromania, no. 2,1974, Karl Alber, Freiburg & München;
 • A Romanian Prince’s Negotiations After the Siege of Vienna (1683-1688), Revue Roumaine d’Etudes Internationales, VIII, 4 (26), 1974;
 • Mathematics in History, Historiometrics and Cliomathematics, Revue Roumaine d’Histoire, tome XIII, 5-6, 1974;
 • Mutaţii şi inovaţii în metodologia şi demersul gîndirii ştiinţifice, Viitorul social, III, no. 1, pp. 16-23, Bucharest, 1974;
 • Mathematics in the Field of Humanistic Sciences, Bulletin of the National Commission for UNESCO, no 2, 1974;
 • Mathematical Approaches to Study of International Relations, International Social Science Journal, UNESCO, XXVII, 3, 1975;
 • New Approaches to the Study of Negotiations, Revue Roumaine d’Histoire, tome XIV, 1975, no.2;
 • Civilizaţia terţiarului, Viaţa Românească, XXVIII, Feb. 1975;
 • Matematica şi abordarea sistemică în ştiinţele omului (with Solomon Marcus), Studii de cercetări de calcul economic şi cibernetică economică, no. 3, 1975, Bucharest;
 • The United Nations in the changing World. Revue roumaine d’Etudes Internationales IX, 1975, pp. 229-235;
 • Mathematics for Tomorrow, WFSF Conference, Dubrovnik, 1976;
 • Open Diplomacy and the New Economic and Political World Order, The Social Future, special issue for IPSA Congress, Edinburgh, 1976;
 • Culture and the New Order: A Pattern of Integration, Cultures, UNESCO, vol. III, no. 4, 1976;
 • Culture and Technology – Keys to National Identity and Development, UNESCO Features, no. 707/708, 1976. Reproduced in: Dawn (Pakistan), Times International (Nigeria), El Moudjahid Culturel (Algeria), Action and La presse de Tunisie (Tunisia), Le Sahel (Nuger), Elima (Zair);
 • Omul şi oceanul, Viaţa Românească, XXIX, Feb. 1976, no. 2;
 • Tehnologia şi omul, Viaţa Românească, XXIX, Jan. 1976, no. 1;
 • Conceptul de “zonă de pace” în politica internaţională. Revista Română de Ştiinţe Internaţionale, X, 2 (32), 1976, pp. 175-184;
 • Learning Process in Man, Machine and Society, Impact of Science on Society, UNESCO, vol. 27, no. 1, 1977;
 • Mathematical Approaches to Study of International Organizations, International Social Science journal, 1, 1977, UNESCO;
 • Quantification in the Study of International Organizations, Int. Soc. Se, J., UNESCO, vol. XXIX, no. 1,1977;
 • The Advent of the Artificial Intelligence, Report to the Club of Rome, Group on Microelectronics, Vienna, 1977;
 • Un écho de la lutte pour l’Union des Principautés. La motion de Gladstone à la Chambre des Communes Roumanie. Rages d’histoire. Agrepress, Bucharest, II, 2, 1977;
 • Creaţia lui Haret, Viaţa Românească, March 1976, no. 3;
 • Le nouvel ordre économique international et la vanité des cultures, Revue Roumaine, XXI, 3, 1977;
 • The Culture and Life of Peoples, Revue Roumaine, Se, Sociale, Sociologie, 21,33-46, Bucharest, 1977;
 • Kincs a Kertben, Tett, no. 4, 1978;
 • Lecţiile trecutului, Academia Română. Istorie şi epistemiologie, Colocviu Naţional, Cluj-Napoca, 1978, pp. 196-211;
 • Comunicarea transdisciplinară: o prioritate a informaţiei ştiinţifice, Viitorul social, VUI, no. 1, 1978;
 • Structurile păcii, Viaţa Românească, XXVIII, Jan. 1978;
 • Incertitude et apprentissage dans la prise des décisions économiques, (with C. Zidaroiu), Economie appliqué, tome XXXI, no. 3-4, Droz, Geneva, 1978;
 • Spiru Haret in the Limelight of Contemporary Science, Noesis, IV, 1978;
 • Societal Nature of Human Learning, The Social Future, special issue for the World Congress of Sociology, Uppsala, 1978;
 • La solidarité et les processus d’apprentissage dans la société, Travail et Société, vol. 3, no. 3-4, 1978;
 • Politica română în Balcani, România în sud-estul Europei, Ed. Politică, Bucharest, 1978, pp. 223-243;
 • L’homme et ses besoins, Revue Roumaine 9, Bucharest, 1979;
 • Innovative Learning, Romanian Review, 10, Bucharest, 1979;
 • Omul şi trebuinţele, Viaţa Românească, XXXII, Feb. 1979;
 • Lerning: Tuning in to Interaction (with Silviu Guiaşu), The Learning Project University Press, Bucharest, 1979;
 • Omul şi învăţarea, Viaţa Românească, XXXII, Jul. 1979;
 • The Role of Medium-Sized Countries in the Resolutions of interstate Conflicts, Revue Roumaine d’Études Internationales, XIV, 1-2, Bucharest, 1980;
 • Potenţialul de învăţare al omenirii, Viitorul social, IX, 1,1980;
 • Erich Fromm şi perspectiva străfundurilor, Viaţa Românească, XXXIII, Apr. 1980;
 • Changements prévisibles de la science et des programmes d’Études Perspectives, UNESCO, vol. XII, no 1, 1982;
 • The Evolution of Science Curricula, Reflections on the future development of education, UNESCO, Paris, 1985;
 • Omul şi munca. Viaţa Românească, XXXIII, Jan. 1986;
 • Teatrul, Viaţa Românească, LXXXI, March-April, no. 3-4, 1986;
 • Lumina. Viaţa Românească, LXXXI, June, 1986;
 • Predarea şi însuşirea ştiinţelor, Forum, no. 2, 1987;
 • Moisil’s Functor and Temporal Logics (with Mihaela Maliţa). Travaux du Cons. Roum, d’Histoire et de Philosophie des Sciences, XIII, Romanian Academy, 1987;
 • The Teaching and Learning of Science. A Built-in Mechanism for Continuous Renewal and Adaptation, Higher Education in Europe, UNESCO/CEPES, vol. XII, no. 3, 1987;
 • Organismul, Viaţa Românească, LXXXI, Feb. 1988;
 • Hatârtalan tâvistok, Tett, no. 1/1989;
 • Unity of Science and Artificial Intelligence (with Mihaela Maliţa), Noesis, Bucharest, 1989;
 • The Relevance of the Theory of Games to the German Question and European Problems, NATO Seminar for Senior Academics, Paul Loebe Institute, Berlin, 1990;
 • În Golf, Almanah România literară, 1990, pp. 104-116;
 • Shaping the New Economic Map of the World: Zones, Spheres, Spaces, Paper at the XVth IPSA Congres, Buenos Aires, 1991;
 • Epistemological assumptions in the Research of International Relations, Noesis, XVII, 1991;
 • Le rôle des pays du Sud-Est européen dans la grande politique actuelle, Cadmos, Nouvelle Revue Européene, Geneve, Printemps, 1992, pp. 21-35;
 • Nicolae Titulescu and the International Legality, in Nicolae Titulescu, précurseur de l’unité européene, Ed. Academiei Române, Bucharest, 1993;
 • Main Report at the Conference on Academic Freedom and University Autonomy, UNESCO/CEPES, Sinaia, 1993;
 • The Chaos and the Workshop, Travaux du Comité d’Histoire et de Philosophie des Sciences. Romanian Academy, 1993;
 • Culture and Democracy: The Case of Southeast Europe, Journal of Behavioral and Social Sciences, no. 2/1994, pp. 1-10, Tokio;
 • Subiectiv-obiectiv, o distincţie irelevantă?, Revista de filosofie, July-August, 1994, pp. 333-337;
 • Kultur und Demokratie in Südosteuropa Mittelungen, Munich, heft 1/1994, pp. 1-9;
 • Reflections on the Cultural Dimension of the East European Society, in Culture: Building Stone for Europe 2002, College of Europe, European Interuniversity Press, Brussels, 1994;
 • Diplomaţia lui Nicolae Olahus, paper at the Romanian Academy, 1994;
 • The Black Sea Economic Cooperation Zone: An alternative to the Emergence of Regional Blocks, in Regionalism: Concepts and Approaches at the Turn of the Century, IRSI-NUPI, Bucharest, 1995;
 • One Civilization and a Variety of Cultures in the 21st Century, Journal of Behavioral and Social Sciences, no. 1/1995, Tokio;
 • NATO and Science Romanian Academy Seminar on Science Policy, Sinaia, 1996;
 • Une manière de regarder la conciliation franco-allemande et son écho, Séminaire international á Bucarest sur la Réconciliation franco-allemande et ses leçons pour la réconciliation roumaino-hongroise, May 1996;
 • Focal Points of Cooperation. Experiences and Potentials in Romania, Internationale Konferenz Von Albanien bis Aserbaidschan. Regionale Wirtschaftskooperation in Südöstlichen Europa; Von der Zentral-europäische Initiative bis zur Schwarzmeer – Wirtschaftstregion, Tutzing, 18-20, Nov. 1996;
 • Educación para el siglo. Apprender para el futuro, Fundación Santiliana, Madrid, 1997, pp. 85-90;
 • Cultural Conflicts and Conflict Prevention, Romanian Journal of International affairs, Bucharest, no. 3, 1997, pp. 13-32;
 • Democracy and International Organizations, Third International Conference of the New or Restored Democracies on Democracy and Development, Bucharest, Romania, 2-4 Sept. 1997, pp. 63-66;
 • L’enseignement supérieur au vingt et unième siècle. Enseignement supérieur en Europe, vol. XXII, no. 1, 1997;
 • O metaforă a minţii, Revista de filosofie, XLIV, no. 5, 1997, Bucharest;
 • A Black Sea View of Conflict Prevention, Romanian Journal of International Affairs, Vol. IV, 1/1998, Bucharest, pp. 142-149;
 • Zece mii de culturi, o singură civilizaţie, Revista de filosofie, Bucharest, 1998, pp. 213-219;
 • Dobrogea, pe drumul mătăsii?, Magazin istoric, Jul. 1998;
 • Lumea ca o portocală, Viaţa Românească, Jul – Aug. 1998;
 • Căpitanul John Smith în România, Revista Româno-americană, Bucharest, Dec. 1998;
 • Cine taie portocala? Viaţa Românească, LXCIII, no. 11-12, Nov-Dec. 1998;
 • Firul de păr. Viaţa Românească, XC1TI, Sept-Oct., no. 9-1 (Miscellanea), 1998;
 • Kultur und Demokratie in Südösteuropa. Südösteuropa Mitteilungen, 34 Jahrgang, Heft, München, 1/1994;
 • The Two Faces of Modernity, Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences, Romanian Academy, Bucharest, 1999;
 • Globalization and the heyday of culture, Noesis, Südösteuropa, Bucharest, 2000;
 • Ten Thousand Cultures, a Single Civilization, International Political Science Review, vol. 21, pp. 75-90, 2000;
 • Globalization and the Power Kegs, IOI-BSOC Leadership Seminar using Today’s Scientific Knowledge for the Black Sea Area’s Development, Tomorrow, Proceedings, 2000;
 • The Double Helix: A Project for the Future and Work, Higher Education in Europe, XXV, no. 1, pp. 75-79, 2000;
 • Criza din Cuba, Revista româno-americană, VII-VIII, Bucharest, Dec. 2002;
 • Reflections on the Creation and Functioning of UNESCO/CEPES, The personal View of One of Its Founders, Higher Educations in Europe, XXVI, no. 1-2, pp. 11-30, 2002;
 • Towards the European Higher Educations Area: Inclusion of the Borderline Countries, Higher Education in Europe, XXVI, no. 3, 2003;
 • Pluralita di culture per una sola civilita (with Elena Gheorghiu), Quaderni, Futuribili, Gorizia, 2004;
 • Conflict prevention, Peace, Regimes and Approach of the Common Project, Millennium III, no. 12-13, Bucharest, 2005;
 • Europe seen from the Moselle, Millennium III, nr. 12-13, Bucharest, 2005;
 • The Double Helix of Learning and Work. Arguments for vocational contents in Higher Education (with Elena Gheorghiu), in European Papers of the New Welfare, no. 4, Feb. 2005;
 • La doppio elica della formatione e del lavoro, Quaderni, Europei succhiamento e società, no. 2, Jun. 2005;
 • Un certain regard sur la philosophie du XXIe siècle, Noesis XXX-XXXI, Bucharest, 2005-2006;
 • Opuşi inseparabili în gândirea românească. Acceptance speech, The Romanian Academy, Bucharest, 2009.
test4368