AICI E PROBLEMA

TDAH TRATAMIENTO PSICOPEDAGOGICOMă întrebaţi dacă m-a impresionat ceva, de neuitat, în primii ani ai şcolii? Da, cred că având vreo 15 ani, am beneficiat la liceul din Beiuş de un eminent profesor de matematică şi în paralel de o culegere de probleme a unor călugări francezi, mare cât o enciclopedie. Am descifrat o atracţie pentru rezolvarea de probleme şi chiar o plăcere în a o face zi după zi şi apoi oră după oră. Am devenit rezolvator de probleme, cu numele citat în revista de matematică pentru elevi. Propoziţiile acestei îndeletniciri îmi apar acum fabuloase: cam 5000 probleme rezolvate în cursul celor 4 ani de curs superior liceal. Când am păşit pragul universităţii la matematică şi filosofie, ideea problemelor mi-a revenit. Observam că toate frământările, ciocnirile sau acordurile, toate deciziile sau negocierile, pot fi considerate probleme de rezolvat şi le tratam ca atare.

Din această idee se trage şi o altă concluzie. Întrucât problemele sociale, politice, economice şi altele fac apel la mai multe discipline, ideea de specializare e înlocuită de aceea de multidisciplinalitate. Lumea aplaudă pe specialist în conducere. El devine „expertul”. Am luat direcţia mai puţin faimoasă de a consulta orice discipline ar fi nevoie. Ce risipă, veţi zice. Ce fragmentare! Poate că da. Dar în unele profesiuni, diplomaţie de pildă, orizontul larg al pluridisciplinarităţii, face bine.

test4368